IProfils

Profily pre tesné spájanie sklenených priečok.

Rad IProfils je určená na spájanie priečok z hladkého skla (prednostne).IProfils sú vyrobené z technicky najvyspelejších materiálov a optimálne v sebe spájajú kvalitu a ľahkosť aplikácie.

Aktualita

Výroba hasiacich prístrojov: kľúčová úloha spoločnosti ABI Profils

prístroje sú nevyhnutné pre zaistenie bezpečnosti v prípade požiaru. Existujú štyri hlavné typy hasiacich prístrojov, ktoré sa používajú podľa rôznych typov požiarov: hasiace prístroje na penu, CO2, suchý prášok a vodu. Každý z týchto typov hasiacich prístrojov obsahuje kľúčový komponent – ponornú trubicu, ktorá zabezpečuje dopravu hasiva k hlave prístroja. Spoločnosť ABI Profils, špecialista na extrúziu a koextrúziu plastov, sa už niekoľko desaťročí úspešne pohybuje na trhu výroby týchto ponorných trubíc.