IProfils

Profily pre tesné spájanie sklenených priečok.

Rad IProfils je určená na spájanie priečok z hladkého skla (prednostne).IProfils sú vyrobené z technicky najvyspelejších materiálov a optimálne v sebe spájajú kvalitu a ľahkosť aplikácie.

Aktualita

ABI Profils redémarre ses fabrications de piquets à neige

Nous avons notamment développé une gamme type « grand froid », très haute visibilité : les « Imarkers ».