O spoločnosti

35 rokov skúseností a inovácií v oblasti extrúzie a koextrúzie rúrok a profilov z technických plastov

Spoločnosť ABI Profils je expertom v oblasti extrúzie a koextrúzie plastov a zaujíma významné  postavenie vo všetkých odvetviach priemyslu, kde sú profily a rúrky z technických plastov používané ako napr. automobilový priemysel, stavebníctvo, urgentná medicína a záchranárstvo, skladovanie, šport a voľný čas, podpora predaja, balenie, signálne tyčové značenie, spotrebný tovar…

ABI Profils rozvíja svoje aktivity a svoje know-how v rade rôznych odborov činností a je vašim partnerom od počiatočnej fázy analýzy uskutočniteľnosti až po dodávku produktov podľa vašich požiadavkov. Náš mladý, dynamický a motivovaný tím vám ponúka svoju skúsenosť, inovatívny prístup a znalosti s cieľom prispieť k úspechu vášho projektu. Je vám k dispozícií tím kvalifikovaných technikov a inžinierov, špecialistov na transformáciu širokej škály polymérnych materiálov, ktorí pripravia technickú dokumentáciu a navrhnú nástroje tak, aby sme vám dodali produkt presne odpovedajúci vašim zadávacím podmienkam. Môžeme buď zahrnúť vami realizované etapy vývoja, alebo môžeme ponúknuť vlastné riešenie a to od štúdie uskutočniteľnosti, cez návrh prototypu až po konečnú sériovú výrobu.

Pre každú fázu vášho projektu u nás nájdete potrebnú odbornosť :

  • Konštrukčné oddelenie ( 3D / 2D) – Oddelenie výskumu a vývoja (predvýrobná technická dokumentácia, spätný časový harmonogram projektu, atest kvality)
  • Návrh vhodných polymérnych materiálov a vývoj prototypu
  • Návrh a vývoj nástrojov
  • Strojové vybavenie pre extrúziu a koextrúziu WEBER – AMUT – CINCINNATI (jedno- a dvojšnekové extrudéry)
  • Montáž a kompletizácia hotového produktu
  • Systém riadenia kvality a životného prostredia
  • Logistické služby (tuzemské aj medzinárodné)

Naši technicko-obchodní zástupcovia sú vám k dispozícií ohľadom všetkých dôležitých otázok týkajúcich sa vášho projektu.

Kontaktujte našich zamestnancov