Rúrky pre rôzne priemyselné použitie

Rúrky pre rôzne priemyselné použitie

Rúrka nie je daná iba štandardným vnútorným a vonkajším priemerom. Môže mať rôzny tvar, byť vyrobená z rôznych materiálov podľa technických, vzhľadových a funkčných požiadaviek.

Naša spoločnosť je nielen výrobcom štandardných rúrok, ale má silnú opozíciu aj ako výrobca rúrok s špecifickými geometrickými vlastnosťami.

V spolupráci s našim konštrukčným oddelením a oddelením kvality spoločne navrhneme presne taký výrobok, aký potrebujete.

TYP EXTRÚZIE: Monoextrúzia – Postextrúzia – Koextrúzia