Konštrukčné oddelenie, výskum a vývoj

ANALÝZA - VÝVOJ - NÁVRH

  • Riešenie všetkých fáz realizácie vášho projektu od jedného dodávateľa.
  • Konštrukčné oddelenie & vývoj 3D / 2DDetailný technický návrh vášho produktu vytvorený za pomoci najmodernejších grafických programov. Sledovanie všetkých etáp vývoja produktu vďaka predvýrobnej technickej dokumentácií. Dokumentácia obsahujúca všetky hlavné body vývoja vášho projektu vám bude predaná pri zadaní zákazky.
  • Funkčná a estetická analýza, ktorá posúdi produkt nielen z hľadiska jeho vyrobiteľnosti, ale posúdi aj náklady súvisiace s jeho zavedením do výroby.
  • Manažér vášho projektu vás prevedie všetkými fázami vývoja produktu, rešpektujúci ako vaše technické, funkčné, estetické požiadavky, tak jeho vplyv na životné prostredie :
  • Vývoj a modelovanie (2D / 3D)/ Výkresová dokumentácia
  • Spracovanie predvýrobnej technickej dokumentácie
  • Spracovanie spätného časového harmonogramu projektu
  • Atest kvality
  • Analýza a návrh vhodných materiálov, výroba prototypu
  • Návrh a výroba vytláčacích hláv a ďalších nástrojov

Všetky tieto služby vám pomôžu realizovať váš nový výrobok.

ABI PROFILS : Know-how v službách inovácie!